pijl

Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Duikcentrum Den Helder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Duikcentrum Den Helder, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Duikcentrum Den Helder verstrekt. Duikcentrum Den Helder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

WAAROM DUIKCENTRUM DEN HELDER UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Duikcentrum Den Helder verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Duikcentrum Den Helder uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG DUIKCENTRUM DEN HELDER GEGEVENS BEWAART
Duikcentrum Den Helder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Duikcentrum Den Helder verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Duikcentrum Den Helder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Duikcentrum Den Helder gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Duikcentrum Den Helder maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Duikcentrum Den Helder bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Duikcentrum Den Helder te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Duikcentrum Den Helder heeft hier geen invloed op.

Duikcentrum Den Helder heeft Google geen toestemming gegeven om via Duikcentrum Den Helder verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@duikcentrumdenhelder.nl . Duikcentrum Den Helder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Duikcentrum Den Helder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Duikcentrum Den Helder maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Duikcentrum Den Helder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Duikcentrum Den Helder op via info@duikcentrumdenhelder.nl

Adres: Handelskade 2E, 1785 AC Den Helder 
E-mailadres: info@duikcentrumdenhelder.nl